Ontinyent
Participa

El Govern d’Ontinyent ha establert la regeneració democràtica i la participació ciutadana com un dels seus pilars bàsics. La regeneració democràtica exigeix donar la veu als ciutadans i ciutadanes i apropar-los a la presa de decisions. 

Per tal de complir amb este objectiu, seguim duent a terme un procés de participació ciutadana que és referent, tant per l’alta participació com per l’elevat índex d’execució dels projectes guanyadors.

La Ciutadania decideix directament part de les inversions municipals.

L’Ontinyent Participa pretén aprofundir en la participació real i efectiva de la ciutadania. A tal efecte, el Govern d’Ontinyent ha decidit que els projectes que se sotmeten a votació hagen estat proposats per la ciutadania. Estes propostes seran analitzades per l’Oficina Tècnica i el Departament de Medi Ambient per tal de comprovar que, de manera estimativa, no superen els límit establert per projecte.
Les propostes que superen l’estimació tècnica, seran debatudes al Si del Consell de Ciutat, l’òrgan de participació ciutadana on es decidirà els 10 projectes que se sotmetran a votació.
Posteriorment, seran els ciutadans i ciutadanes els que es pronuncien sobre quins projectes consideren prioritaris. La informació al voltant dels projectes es podrà consultar al web municipal, als llocs habilitats per a l’emissió del parer de la ciutadania, així com als diferents mitjans de comunicació.