ONTINYENT PARTICIPA 2022

PROJECTE
EXECUCIÓ
APROXIMADA
ESTAT
COST
APROXIMAT
 1. Neteja de pins en zones massificades, com la zona de Sant Esteve.
2022
EXECUTAT
18.100,00 €
 2. Plantació d'arbrat, plantes i vegetació diversa als centres educatius de la ciutat.
2022
EXECUTAT
46.200,00 €
 3. Il·luminació al Pump Track de Benarrai.
2022
EXECUTAT
35.000,00 €
 4. Dotació de gronxadors i instal·lació d'una casa de fusta per a l'alumnat amb TEA.
2022
EXECUTAT
17.710,17 €
 5. Instal·lació de panells d’informació i millora del recorregut del Barranc dels Tarongers.
2022
EXECUTAT
10.278,87 €
127.289,04 €

ONTINYENT PARTICIPA 2021

PROJECTE
EXECUCIÓ
APROXIMADA
ESTAT
COST
APROXIMAT
1. Repoblar les nostres muntanyes.
2021
EXECUTAT
18.150,00 €
2. Ampliació del servei de triturat i contenidors de poda per evitar cremes.
2021
EXECUTAT
28.240,00 €
3. Condicionament de la Senda d'Enginyers.
2021
EXECUTAT
6.000,00 €
4. Ampliació del pla d'ús del paratge del Pou Clar.
2021
EXECUTAT
56.000,00 €
5. Adaptació de cases per donar acollida a dones víctimes de violència de gènere amb atenció psicològica i acompanyament.
2021
EXECUTAT
37.332,00 €
6. Formació per a la gent més major en noves tecnologies.
2021
EXECUTAT
600,00 €
146.322,00 €

ONTINYENT PARTICIPA 2019

PROJECTE
EXECUCIÓ
APROXIMADA
ESTAT
COST
APROXIMAT
1. Projecte per a millorar l’accés de vianants a l’estació de trens i al cementeri municipal.
2020
EXECUTAT
18.150,00 €
2. Dotació de més carrils bici a la ciutat.
2021
EXECUTAT
372.481,08 €
3. Substitució de la coberta del mercat. (Obra paralitzada a petició dels mercaders)
-
PARALITZAT
-
390.510,08 €

ONTINYENT PARTICIPA 2018

PROJECTE
EXECUCIÓ
APROXIMADA
ESTAT
COST
APROXIMAT
1. Espai definitiu per realitzar concerts, festivals, i altres activitats.
2019
EXECUTAT
0,00 €
2. Rehabilitar i millorar la Glorieta.
2022
EN EXECUCIÓ
358.624,75 €
3. Reurbanitzar el carrer de Sant Antoni.
2022
EN EXECUCIÓ
1.429.599,25 €
1.788.224,00 €

ONTINYENT PARTICIPA 2017

PROJECTE
EXECUCIÓ
APROXIMADA
ESTAT
COST
APROXIMAT
1. L’adquisició de desfibriladors per a llocs públics.
2017
EXECUTAT
10.164,00 €
2. Realització d’actuacions de millora al riu Clariano.
2018
EXECUTAT
197.191,63 €
3. Coberta del CEIP Bonavista.
2019
EXECUTAT
194.000,00 €
4. Millora del rocòdrom del poliesportiu.
2017
EXECUTAT
10.000,00 €
411.355,63 €

ONTINYENT PARTICIPA 2016

PROJECTE
EXECUCIÓ
APROXIMADA
ESTAT
COST
APROXIMAT
1. Asfaltat d’aparcament provisionals.
2017
EXECUTAT
250.000,00 €
2. L’adaptació de semàfors a persones amb visió reduïda.
2016
EXECUTAT
20.000,00 €
3. Urbanització de la parcel·la situada front al Centre de Dia d’Alzheimer al barri de Sant Rafel.
2017
EXECUTAT
294.000,00 €
4. Treballs selvícoles d'ajuda a la regeneració en la pujada i al voltant de l'ermite de Sant Esteve. (No guanyadora)
2016
EXECUTAT
0,00 €
564.000,00 €

ONTINYENT PARTICIPA 2015

PROJECTE
EXECUCIÓ
APROXIMADA
ESTAT
COST
APROXIMAT
1. Rotonda d’accés al Pont de Sant Vicent des de l’Avinguda del Tèxtil.
2016
EXECUTAT
130.969,16 €
2. Plantació d'arbrat, plantes i vegetació diversa als centres educatius de la ciutat.
2017
-
41.989,57 €
3. Il·luminació al Pump Track de Benarrai.
2015
EXECUTAT
46.200,00 €
219.158,73 €