ONTINYENT PARTICIPA 2024

Envia'ns la teua proposta

Dies
Hores
Minuts
Segons

Per acomplir l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides s’incorporaran i tractaran al fitxer inscrit a l’Agencia de Protecció de Dades.

Si no expressa el contrari, entenem que consent el tractament indicat.
Pot exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant escrit dirigit a l’AJUNTAMENT D’ONTINYENT – Plaça Major, 1 – 46870 Ontinyent – 962 918 200, juntament amb una fotocòpia del seu DNI.